برنامه‌های مهاجرتی استان منیتوبا

برنامه‌های مهاجرتی استان منیتوبا

استان منیتوبا برنامه‌های مهاجرتی متعددی دارد. تعدادی از این برنامه‌ها ویژه کسانی است که در استان مربوطه فارغ التحصیل شده و/یا سابقه کار دارند. تعدادی از این برنامه‌ها نیز ویژه متقاضیان نیروی کار در استان مربوطه، بدون سابقه قبلی، و نیز برنامه‌های ویژه کارآفرینی می‌باشد.

برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا (MPNP) بر اساس نیازهای اقتصادی خاص استان، کاندیداهای مهاجرت به مانیتوبا را انتخاب می‌کند.

برنامه‌های مهاجرتی استان منیتوبا

این برنامه‌ها عبارتند از:

Skilled Worker in Manitoba Stream
Skilled Worker Overseas Stream
International Education Stream
Business Investor Stream

هدف این برنامه انعطاف پذیری در بازار کار منیتوبا و اولویت‌های اقتصادی گسترده تر است. این اولویت‌ها از طریق لیستی از مشاغل مورد نیاز که به طور مرتب به روز می‌شوند به نامزدها اعلام می‌شود.

منیتوبا همچنین از بازدیدهای اکتشافی کاندیداهای مهاجرت کارگران ماهر با هدف کمک به آن‌ها برای انطباق سریع هنگام ورود دائم به استان، استقبال می‌کند.

Skilled Worker in Manitoba Stream

نیروی کار ماهر در برنامه مانیتوبا (SWM) براساس نیازهای خاص کارفرمایان مانیتوبا ساخته شده است. SWM کارگران آموزش دیده خارجی را با مهارت های لازم انتخاب کرده و آنها را برای اقامت دائم کانادا معرفی می کند. این برنامه با داشتن دو مسیر مهاجرت به مانیتوبا ، داوطلبانی را که وابستگی شدید به مانیتوبا دارند ، اولویت می‌دهد.

الزامات مسیر نیروی کار منیتوبا

جهت افراد با سابقه کار در منیتوبا یا شاغل فعلی در منیتوبا:

کارگران خارجی موقت (TFWs) و دانشجویان بین المللی: فارغ التحصیلان مانیتوبا در مشاغل موجود در لیست مشاغل درخواستی مانیتوبا که حداقل 6 ماه در مانیتوبا کار کرده اند (شغل لزوماً مرتبط با رشته تحصیلی شما نیست) ؛

دانشجویان بین المللی: فارغ التحصیلان خارج از استان در مشاغل موجود در لیست مشاغل مورد نیاز مانیتوبا که حداقل 12 ماه در مانیتوبا کار کرده اند (این شغل لزوماً مرتبط با رشته تحصیلی شما نیست) ؛

کارگران خارجی موقت (TFW) در مشاغلی که در لیست مشاغل درخواستی منتشر شده منیتوبا نیستند و حداقل 12 ماه در مانیتوبا با اجازه کار با LMIA یا معاف از LMIA کار کرده‌اند؛

دانشجویان بین المللی: فارغ التحصیلان مانیتوبا در مشاغلی که در لیست مشاغل درخواستی مانیتوبا نیستند و حداقل 12 ماه در مانیتوبا کار کرده اند.

الزامات اضافی استخدام:

شما باید در زمان درخواست اقامت و / یا کار در مانیتوبا داشته باشید.
شما باید یک پیشنهاد کاری بلند مدت و تمام وقت داشته باشید که مطابق با استانداردهای استخدام و دستمزد مانیتوبا برای شغل باشد.

شرایط کار شما مطابق با شرایط شهروندان کانادایی / ساکنان دائمی کانادا است. و موقعیت کاری شما کار در منزل، پاره وقت، موقت ، فصلی یا پورسانتی نیست.

الزامات زبان خارجی:

حداقل مهارت رسمی زبان به کد شغلی یا NOC ارزیابی شده شما بستگی دارد:

حداقل CLB / NCLC 7 برای مشاغل نیازمند مجوز (regulated)
حداقل CLB / NCLC 6 برای مشاغل اجباری
حداقل CLB / NCLC 5 برای سایر مشاغل NOC 0 ، A یا B
حداقل CLB / NCLC 4 برای مشاغل نیمه ماهر (NOC C یا D)
امتیازات برای مهارت زبان رسمی دوم حداقل CLB / NCLC 5 تعلق می‌گیرد.

انطباق پذیری:

شما باید توانایی و قصد اقامت در مانیتوبا را نشان دهید.

مسیر استخدام مستقیم کارفرما:

برای متقاضیان خارج از کشور با پیشنهادات شغلی (جاب آفر) از کارفرمایان تایید شده استان منیتوبا.

الزامات مسیر استخدام مستقیم کارفرما:

تجربه کاری:

حداقل 2 سال در 5 سال گذشته سابقه کار مربوط به شغل مورد استخدام ، یا سایر تجارب مرتبط شناسایی شده توسط

کارفرما

تجربه کاری مرتبط از منظر کارفرما به غیر از 2 سال مذکور.

الزامات اضافی اشتغال / پیشنهاد شغل:

شما باید یک پیشنهاد کاری بلند مدت و تمام وقت داشته باشید که مطابق با استانداردهای استخدام و دستمزد مانیتوبا برای شغل باشد.

کارفرما یک کسب و کار تجاری ثبت شده دارد که حداقل سه سال قبل از درخواست در مانیتوبا فعالیت می‌کند.

شرایط کار شما مطابق با شرایط شهروندان کانادایی / ساکنان دائمی کانادا است.

موقعیت کاری شما کار در منزل ، پاره وقت ، موقت ، فصلی یا پورسانتی نیست.

الزامات زبان خارجی:

حداقل مهارت رسمی زبان به کد شغلی یا NOC ارزیابی شده شما بستگی دارد:

حداقل CLB / NCLC 7 برای مشاغل نیازمند مجوز (regulated)
حداقل CLB / NCLC 6 برای مشاغل اجباری
حداقل CLB / NCLC 5 برای سایر مشاغل NOC 0 ، A یا B
حداقل CLB / NCLC 4 برای مشاغل نیمه ماهر (NOC C یا D) جایی که کارفرما متعهد به ارائه یا تسهیل آموزش زبان محل کار می شود.

انطباق پذیری:

شما باید توانایی و قصد اقامت در مانیتوبا را نشان دهید.

تحصیلات:

شما باید تحصیلات دانشگاهی و یا آموزش های مربوط به شغل مورد استخدام یا شناسایی شده توسط کارفرما را داشته باشید.

اگر این موقعیت کاری به مجوز یا گواهینامه احتیاج دارد ، برای نظارت بر صلاحیت ها و مهارت های مورد نیاز و یا قبولی در یک آزمون مرتبط ، بایستی به نهاد نظارتی مربوطه در استان مراجعه کنید.

برای مشاغل NOC C یا D ، MPNP حق انتخاب افراد بدون تحصیلات دانشگاهی را برای خود محفوظ می دارد ، مشروط بر اینکه آنها آموزش مورد نیاز شغل را با توجه به نیاز کارفرما و شرح NOC داشته باشند.

سن:

بایستی بین 21 تا 45 سال داشته باشید.

اقامت در منیتوبا

Skilled Worker Overseas Stream

نیروی کار ماهر خارج از کشور (SWO) هم شامل یک مسیر اختصاصی مرتبط با سیستم اکسپرس انتری فدرال و هم یک مسیر مستقیم استانی است.

این برنامه برای نیروی کار ماهر بین المللی با مهارت و آموزش در مشاغل مورد نیاز مانیتوبا می باشد. اولویت با متقاضیان و/یا همسران دارای روابط خانوادگی نزدیک در استان، به علاوه تسلط به زبان ، و آموزش و تجربه برای یافتن سریع شغل است.

الف- مسیر اکسپرس انتری منیتوبا:

برای نامزدهای بین المللی واجد شرایط تحت برنامه MPNP دیگری ، که همچنین معیارهای Express Entry را دارند و پروفایل Express Entry فعال دارند.

داوطلبان به مهارت ، آموزش و تجربه در یکی از مشاغل مورد نیاز مانیتوبا و ارتباط قوی خانوادگی با استان نیاز دارند.

الزامات مسیر اکسپرس انتری منیتوبا:

اکسپرس انتری: با ارائه شناسه معتبر Express Entry و کد اعتبار سنجی جوینده کار ، پذیرش خود را در استخر Express Entry نشان دهید.

تجربه کاری: حداقل 6 ماه سابقه کار در مشاغل موجود در لیست مشاغل مورد نیاز. شما باید یک پلن شغلی کامل ارائه دهید.
مهارت زبان خارجی: حداقل مهارت رسمی زبان به سطح (کد) شغلی NOC ارزیابی شده شما بستگی دارد:

حداقل CLB / NCLC 7 برای NOC 0 یا A
حداقل CLB / NCLC 6 برای NOC B

تحصیلات: تحصیلات دانشگاهی حداقل فوق دیپلم را به پایان رسانده است. اگر این موقعیت کاری به مجوز یا گواهینامه احتیاج دارد ، برای ارزیابی صلاحیت ها و مهارت های خود و یا قبولی در یک آزمون ، باید به نهاد نظارتی استان مراجعه کنید.

سن: حداقل 18 سال

انطباق پذیری:

توانایی و قصد تثبیت اقتصادی و اقامت در مانیتوبا را نشان دهید.
از یک دوست یا اقوام نزدیک که حداقل یک سال در مانیتوبا اقامت داشته باشد ، پشتیبانی تایید شده داشته باشید.
ارائه یک دعوتنامه معتبر برای درخواست خود که صادر شده توسط MPNP باشد.
تمکن اسکان: وجوه نقدینگی معادل نیازهای حداقل درآمد (LICO) برای منابع مالی مستقل را برای یک دوره شش ماهه نشان دهید.

اکسپرس انتری منیتوبا

ب- مسیر Human Capital منیتوبا:
برای کارگران ماهر بین المللی با مهارت ، آموزش و تجربه در یکی از مشاغل مورد نیاز مانیتوبا.
داوطلبان باید بلافاصله پس از ورود به مانیتوبا ، توانایی خود را برای یافتن شغل نشان دهند.

الزامات مسیر Human Capital منیتوبا:

تجربه کاری:

تجربه استخدامی اعلام شده برای اخذ EOI و امتیازات ارزیابی باید تمام وقت و برای مدت زمان حداقل شش ماه باشد. حداقل سابقه کار وجود ندارد اما در مجموع برای کمتر از یک سال سابقه کار، امتیاز صفر اعطا خواهد شد.

تجربه کاری شما باید در لیست مشاغل مورد نیاز باشد.

شما باید یک پلن شغلی کامل ارائه دهید.

الزامات زبان خارجی:

حداقل مهارت رسمی زبان به کد شغلی یا NOC ارزیابی شده شما بستگی دارد:

حداقل CLB / NCLC 7 برای مشاغل نیازمند مجوز (regulated)
حداقل CLB / NCLC 6 برای مشاغل اجباری
حداقل CLB / NCLC 5 برای سایر مشاغل NOC 0 ، A یا B

امتیازات برای مهارت زبان رسمی دوم حداقل CLB / NCLC 5 تعلق می گیرد.

تحصیلات: تحصیلات دانشگاهی حداقل فوق دیپلم را به پایان رسانده است. اگر این موقعیت کاری به مجوز یا گواهینامه احتیاج دارد، برای ارزیابی صلاحیت ها و مهارت های خود و یا قبولی در یک آزمون ، باید به نهاد نظارتی استان مراجعه کنید.
سن: حداقل 18 سال. سن بالای 45 امتیازی نخواهد داشت.

انطباق پذیری:

توانایی و قصد تثبیت اقتصادی و اقامت در مانیتوبا را نشان دهید.
از یک دوست یا اقوام نزدیک که حداقل یک سال در مانیتوبا اقامت داشته باشد ، پشتیبانی تایید شده داشته باشید.
ارائه یک دعوتنامه معتبر برای درخواست خود که صادر شده توسط MPNP باشد.
طی 5 سال گذشته، تحصیلات دانشگاهی تمام شده در منیتوبا داشته باشد.
طی 5 سال گذشته، سابقه کار در منیتوبا داشته باشد.
همچنین اگر همسر شما حداقل دارای مدرک لیسانس و تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه حداقلCLB/NCLC 5 باشد ، ممکن است به شما امتیاز در قسمت انطباق پذیری اعطا شود.
تمکن اسکان: وجوه نقدینگی معادل نیازهای حداقل درآمد (LICO) برای منابع مالی مستقل را برای یک دوره شش ماهه نشان دهید.

International Education Stream

برنامه بین المللی آموزش (IES) به فارغ التحصیلان بین المللی کالج ها و دانشگاه های مانیتوبا اختصاص یافته است. تحت IES، داوطلبان دیگر لازم نیست قبل از اقدام به نامزدی MPNP ، شش ماه در رشته خود کار کنند. این برنامه خود سه زیر مسیر دارد:

الف- مسیر Career Employment

مسیر اشتغال شغلی IES نامزدی فارغ التحصیلان بین المللی در علوم ، فناوری ، مهندسی و ریاضیات یا موضوعات STEM را تسریع می کند ، که با کارآموزی در حوزه های نوآوری خواهد بود. داوطلبان فارغ التحصیل بین المللی با پیشنهاد شغلی در یک شغل مورد نیاز که مطابق با مدارک تحصیلی آنها است ، دیگر لازم نیست سابقه کار شش ماهه قبل از اقدام داشته باشند.

الزامات مسیر Career Employment:

تحصیلات: شما باید در 3 سال گذشته از یک موسسه تحصیلات دانشگاهی در مانیتوبا فارغ التحصیل شده باشید (حداقل یک سال، دو ترم، دوره کاری تمام وقت).

مهارت زبان مورد نیاز: حداقل CLB/NCLC 7 یا معادل آن ارائه کنند.

اشتغال فعلی در منیتوبا: شما باید یک پیشنهاد کار تمام وقت از یک کارفرمای فعلی واجد شرایط داشته باشید ، با حداقل یک قرارداد یکساله منطبق با لیست مشاغل درخواستی مانیتوبا که با آموزش کامل شما سازگار است. توجه داشته باشید:

منیتوبا ممکن است محدودیت های برنامه مهاجرتی یا شغلی اعمال نماید.

اگر شما یک برنامه bridging را به اتمام رسانده اید و مرحله اولیه صدور گواهینامه را که توسط نهاد نظارتی مناسب تعیین شده است، پشت سر گذاشته‌اید، در زمان درخواست نیازی به پیشنهاد کار ندارید.

تمکن اسکان: وجوه نقدینگی معادل نیازهای حداقل درآمد (LICO) برای منابع مالی مستقل را برای یک دوره شش ماهه نشان دهید و یا در یک شغل تمام وقت و اعتبار زمانی بلند مدت در منیتوبا شاغل باشید.

انطباق پذیری:

در زمان درخواست باید در مانیتوبا اقامت داشته باشید.

شما باید قصد ادامه زندگی در مانیتوبا را پس از نامزد شدن داشته باشید ، از جمله ارائه یک پلن شغلی که فرصت های یک مسیر شغلی موفق را در مانیتوبا نشان می دهد
ب- مسیر Graduate Internship
مسیر کارآموزی فارغ التحصیلان (GIP) کارشناسی ارشد و دارندگان مدرک دکترا را برای نامزدی سریع از طریق کارآموزی که به نوآوری صنعت در منیتوبا کمک می کند ، هدف قرار می دهد.
فارغ التحصیلانی که دوره کارآموزی Mitacs Accelerate یا Elevate را گذرانده اند می توانند هنگام فارغ التحصیلی اقدام کنند. آنها نیازی به پیشنهاد کار ندارند.

الزامات مسیر Graduate Internship:
تحصیلات: طی 3 سال گذشته در منیتوبا بایستی مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری دریافت کرده باشند.
مهارت زبان خارجی: حداقل CLB/NCLC 7 یا معادل آن ارائه کنند.

اشتغال فعلی در منیتوبا: اگر دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکتری در منیتوبا را کامل گذرانده اید بهمراه Mitacs Elevate یا کارآموزی Accelerate در صنعت معتبر و مرتبط در منیتوبا، نیازی ندارید در زمان ارائه درخواست خود، پیشنهاد شغلی (جاب آفر) داشته باشید.

تمکن اسکان: وجوه نقدینگی معادل نیازهای حداقل درآمد (LICO) برای منابع مالی مستقل را برای یک دوره شش ماهه نشان دهید و یا در یک شغل تمام وقت و اعتبار زمانی بلند مدت در منیتوبا شاغل باشید.

انطباق پذیری:

در زمان درخواست باید در مانیتوبا اقامت داشته باشید.
شما باید قصد ادامه زندگی در مانیتوبا را پس از نامزد شدن داشته باشید ، از جمله ارائه یک پلن شغلی که فرصت های یک مسیر شغلی موفق را در مانیتوبا نشان می دهد
دوره کارآموزی فارغ التحصیل

ج- مسیر Student Entrepreneur
مسیر کارآفرینی دانشجویی برای فارغ التحصیلان بین المللی از موسسات مانیتوبا است که می خواهند در این استان کسب و کار راه اندازی کنند.
متقاضی باید قبل از معرفی شدن برای اقامت دائم ، از شرایط توافق نامه عملکرد تجاری برخوردار باشد.

الزامات مسیر Student Entrepreneur:
تجربه کسب و کار:
به عنوان بخشی از برنامه شما برای MPNP ، یک طرح توجیهی (بیزنس پلن) لازم است.
شما باید حداقل 6 ماه قبل از نامزدی در حالی که دارای یک مجوز کار موقت معتبر هستید ، به عنوان یک مدیر ارشد در کسب و کار مربوطه و بصورت مستمر فعالیت کنید که البته مطابق با شرایط توافق نامه عملکرد کسب و کار شما باشد.
مالکیت سهام کسب و کار حداقل 51٪

مهارت زبان خارجی: حداقل CLB/NCLC 7 (برای این برنامه، آیلتس آکادمیک بهمراه مدارک معتبر زبان های دیگر قابل قبول است).

تحصیلات: حداقل فوق دیپلم اخذ شده در منیتوبا. آموزش راه دور برنامه های فشرده قابل قبول نیست. تحصیلات یا تجربه کاری خارج از کانادا مزیت محسوب می شود ولی جایگزین الزامات اصلی برنامه نیست.

سن: بایستی بین 21 تا 35 باشد.

انطباق پذیری:

در زمان درخواست خود بایستی مجوز کار باز معتبر و یا مجوز کار پس از تحصیلات داشته باشید.
از زمان شروع تحصیل خود، بصورت مستمر در منیتوبا ساکن بوده اید.
قصد دارید پس از نامزدی، در منیتوبا ادامه سکونت دهید.
تمکن اسکان یا ارزش اموال و دارایی:

نیازی به ارائه ودیعه نیست.
حداقل ارزش خالص معیار واجد شرایط بودن نیست. با این حال ، ارزش خالص / منبع وجوه به منظور ارزیابی توانایی ارزیابی موفقیت آمیز برنامه تجاری شما در نظر گرفته خواهد شد.
شما باید وجوه نقدینگی معادل الزامات حداقل درآمد برای منابع مالی مستقل را برای مدت شش ماه نشان دهید.
ارزش خالص شخصی شما توسط یک شرکت ثالث مورد تأیید MPNP تأیید می شود. گزارش تأیید ، همراه با درخواست ، باید ظرف مدت 120 روز از دریافت توصیه نامه شما برای درخواست، به MPNP ارسال شود.
توافق نامه عملکرد کسب و کار: پس از تأیید درخواست ، قبل از صدور نامه حمایت توسط MPNP برای درخواست مجوز کار ، باید یک قرارداد عملکرد تجاری امضا شود.

Business Investor Stream
برنامه سرمایه گذاری کسب و کار با هدف جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان حرفه ای بین المللی واجد شرایط است. در ابتدا برای داوطلبان اجازه کار موقت صادر می شود و باید قصد و توانایی شروع یا خرید مشاغل در مانیتوبا را ظرف دو سال از ورود داشته باشند. این برنامه، الزام سابق برای سپرده گذاری 100.000 دلاری نزد دولت مانیتوبا را لغو می کند. برنامه های مهاجرتی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در مزرعه وجود دارد.

جریان سرمایه گذار کسب و کار

الف- مسیر کارآفرینی:
برای متقاضیانی است که مایل به راه اندازی کسب و کار در منیتوبا هستند. در ابتدا برای نامزدها اجازه کار موقت صادر می شود. آنها پس از ایجاد کسب و کار منطبق با شرایط توافق نامه عملکرد تجاری ، برای اقامت دائم معرفی می شوند. اولویت با داوطلبانی است که خارج از شهر وینیپگ (مرکز استان) کسب و کار خود را شروع می کنند.

الزامات برنامه کارآفرینی:
تجربه کاری و مدیریتی:

حداقل سه سال تجربه کار تمام وقت در پنج سال گذشته یا به عنوان یک صاحب کسب و کار فعال یا در جایگاه مدیریت ارشد یک کسب و کار موفق.
به صاحبان مشاغل در مقایسه با مدیران ارشد امتیاز بالاتری تعلق می گیرد.
صاحبان مشاغل برای داشتن امتیاز سابقه کار، باید حداقل 33٪ مالکیت کسب و کار داشته باشند.
مهارت زبان خارجی: حداقل CLB/NCLC 5

تحصیلات: حداقل معادل دیپلمه متوسط کانادایی

سن: محدودیتی ندارد ولی امتیاز سن برای متقاضیان بین 25 تا 49 سال است.

سرمایه گذاری:

حداقل سرمایه گذاری 250،000 دلار برای مشاغل مستقر در مرکز مانیتوبا یعنی وینیپگ است.
اگر کسب و کار مربوطه در خارج از وینیپگ واقع شده باشد ، حداقل سرمایه گذاری 150،000 دلار است.
سرمایه گذاری باید در یک تجارت واجد شرایط انجام شود که توسط MPNP تأیید شده است.
مشاغل پیشنهادی باید حداقل یک شغل را برای یک شهروند کانادایی یا یک مقیم دائم در مانیتوبا ایجاد کند یا ابقاء کند (در مورد خرید یک بیزنس موجود) (بدون احتساب صاحبان مشاغل و / یا اقوام نزدیک آنها).
سفر تحقیقاتی: ارائه یک طرح توجیهی بخشی جدایی ناپذیر از برنامه است. یک بازدید تجاری و تحقیقاتی به متقاضی اجازه می دهد تحقیقات گسترده ای راجع به سرمایه گذاری یا پیشنهاد تجاری آینده خود انجام دهد. سفر تحقیقاتی نباید بیش از یک سال قبل از ارسال درخواست (EOI) شما انجام شود.

انطباق پذیری: امتیازات مرتبط به شما اختصاص می یابد اگر:

همسر شما دارای مدرک زبان CLB / NCLC 5 یا بالاتر است.
شما یا همسرتان مدرک زبان CLB / NCLC 5 یا بالاتر به زبان رسمی دوم برخوردار هستید.
شما یا همسرتان، یکی از اقوام نزدیک شما در حال حاضر بیش از یک سال در مانیتوبا اقامت دارند.
فرزند شما در یک مؤسسه آموزشی معتبر مانیتوبا ثبت نام کرده است و حداقل شش ماه قبل از تاریخ ارسال EOI به طور تمام وقت ، دانشگاهی ، هنرستان یا شغلی در حال تحصیل بوده اید.
شما یا همسر شما یک برنامه فوق دیپلم در یک موسسه تحصیلات دانشگاهی در منیتوبا به پایان رسانده شما یا همسرتان این کار را پس از 17 سالگی و داشتن اجازه تحصیل معتبر انجام داده باشید
شما یا همسرتان حداقل شش ماه کار مداوم و تمام وقت در مانیتوبا را پشت سر گذاشته اید. معرفی نامه کارفرما و کپی اجازه کار باید ارائه شود.
ارزش اموال و دارایی: حداقل 500.000 دلار کانادا

ارزش خالص اموال و دارایی شخصی شما توسط یک شرکت ثالث مورد تأیید MPNP تأیید می شود. گزارش تأیید ، همراه با درخواست شما ، باید ظرف مدت 120 روز از دریافت توصیه نامه شما برای درخواست، به MPNP ارسال شود.

توافق نامه عملکرد کسب و کار: پس از تأیید درخواست ، قبل از صدور نامه حمایت توسط MPNP برای درخواست مجوز کار ، باید یک قرارداد عملکرد تجاری امضا شود.

ب- مسیر سرمایه گذاری کشاورزی:
مسیر سرمایه گذاری مزرعه منیتوبا یکی از برنامه های سرمایه گذاری مشاغل مانیتوبا از برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا (MPNP) است که توسط استان مانیتوبا اداره می شود. مسیر سرمایه گذاری مزرعه مانیتوبا صاحبان مزرعه و مجریان ممتاز را هدف قرار می دهد که مایل به سرمایه گذاری در ایجاد یک مزرعه جدید در مانیتوبا هستند.
پس از موفقیت در بهره برداری از یک مزرعه برای مدت زمانی در مانیتوبا ، از داوطلبانی که از طریق مسیر سرمایه گذاران مزرعه مانیتوبا اقدام می کنند دعوت می شود تا درخواست رسمی اقامت دائم کانادا را ارائه دهند.
لطفاً توجه داشته باشید که این برنامه جایگزین طرح MPNP Farm Strategic Recruitment Initiation است که قبلاً صاحبان مشاغل و کارآفرینان را قادر می ساختند برای مهاجرت به مانیتوبا اقدام کنند.

سرمایه گذاری کشاورزی (یا دامداری) منیتوبا

الزامات برنامه سرمایه گذاری کشاورزی (یا دامداری) منیتوبا:
سه سال سابقه مدیریت در حوزه کشاورزی یا مالکیت فعال آن
حداقل 150.000 دلار سرمایه گذاری در یک مزرعه
اثبات حداقل 350.000 دلار ارزش خالص اموال و دارایی
لطفا توجه داشته باشید که مانیتوبا هنوز روش درخواست در برنامه Farm Investor Pathway را اعلام نکرده است. در حالی که بسیاری از برنامه های دیگر از یک سیستم مبتنی بر امتیاز برای ارزیابی صلاحیت و رقابت استفاده می کنند ، اما این استان به روشنی اعلام نکرده است که آیا این برنامه نیز استفاده می کند یا خیر.
معیارهای واجد شرایط بودن که مانیتوبا برای این برنامه تأیید کرده است:

مهارت زبان:
حداقل سطح مهارت زبان برای این برنامه ذکر نشده است. اما ممکن است از متقاضیان این برنامه خواسته شود تا به عنوان بخشی از روند درخواست ، در یک مصاحبه حضوری شرکت کنند. این مصاحبه باید به زبان انگلیسی یا فرانسه انجام شود.

سطح تحصیلات:
حداقل سطح تحصیلات لازم برای این برنامه وجود ندارد. با این حال ، متقاضیان باید نشان دهند که از مهارت ها و آموزش های لازم برای عملکرد موفقیت آمیز یک مزرعه برخوردار هستند. در بعضی موارد ، آموزش ممکن است وسیله ای برای نشان دادن مهارت ها و / یا آموزش باشد.

سابقه و تجربه کاری:
به منظور واجد شرایط بودن برای ارائه درخواست برای برنامه سرمایه گذاری مزرعه در مانیتوبا ، یک نامزد باید بتواند ثابت کند که علاقه ، توانایی و منابع مالی خود را برای داشتن و مدیریت فعال یک مزرعه مانیتوبا دارند. به همین دلیل ، این برنامه به سطح بالای تجربه مدیریت مزرعه و همچنین ارزش خالص مالی قابل توجهی نیاز دارد.

متقاضی باید حداقل سه سال سابقه کار به عنوان صاحب مزرعه داشته باشد. همچنین ، همه متقاضیان باید نشان دهند که از مهارت های عملی کشاورزی ، دانش فنی و تجربه در روش های کشاورزی مبتنی بر فن آوری برخوردار هستند.

الزام سرمایه گذاری:
این برنامه نیاز به ارزش خالص و سرمایه گذاری قابل توجهی از طرف متقاضی دارد. متقاضی باید حداقل ارزش خالص دارایی و اموال 350،000 دلار کانادا داشته باشد. داوطلبان ملزم به سرمایه گذاری حداقل 150،000 دلار کانادا در یک کار کشاورزی در روستاهای مانیتوبا خواهند بود.

پروسه انجام پرونده:
در ابتدای برنامه سرمایه گذاری در مزرعه منیتوبا، از داوطلبان علاقه مند می خواهد ابراز علاقه خود را از طریق ایمیل کردن فرم راهنمای سرمایه گذاری در مزرعه بهمراه فرم مفهوم تجاری مزرعه را ، به MPNP ارسال کنند. به داوطلبان توصیه می شود تحقیقات گسترده ای را در مورد کسب و کار مربوطه در مانیتوبا ، از جمله بازدید حضوری از مانیتوبا ، انجام دهند.

داوطلبان واجد شرایط یک نامه تأیید ثبت درخواست (LAA) دریافت می کنند و از آنها دعوت می شود تا یک درخواست رسمی به MPNP ارسال کنند. پس از دریافت LAA ، داوطلبان باید یک درخواست کامل PNP را به منیتوبا ارسال کنند. در صورت تأیید درخواست ، منیتوبا گواهی نامزدی را برای متقاضی صادر می کند. داوطلب باید قرارداد سپرده گذاری را امضا کند و مبلغ 75000 دلار کانادا واریز کند.

متقاضی پس از دریافت نامزدی استانی می تواند درخواست وضعیت اقامت دائم کانادا را بدهد. پس از تأیید این وضعیت ، متقاضی می تواند برای راه اندازی تجارت مزرعه خود به مانیتوبا سفر کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های مهاجرتی استان منیتوبا کانادا، با مشاورین سازمان مهاجرتی (کوچ) تماس بگیرید:

02140220448

همچنین ببینید

مهاجرت مهندس عمران

مهاجرت مهندس عمران

مهاجرت مهندس عمران به کانادا مقدمه: کانادا دومین کشور بزرگ جهان با شهرهای در حال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *