ویزای بریج استرالیا

ویزای بریج استرالیا

معرفی ویزای بریج و شرایط آن

ویزای بریج استرالیا یکی از انواع ویزاهای استرالیا برای اقامت موقت در این کشور است. ویزای بریج استرالیا مخصوص مهاجران داخل کشور استرالیا است که اعتبار ویزای اصلی آن‌ها تمام شده و برای تمدید اقامت خود درخواست ویزای جدید داده‌اند.

در طول مدت زمانی که ویزای جدید آن‌ها برای تایید بررسی می شود،لازم است که برای اقامت این مدت درخواست ویزای بریج دهند. ویزای بریج استرالیا به 4 دسته تقسیم میشود که شامل موارد زیر است:

1. ویزای بریج استرالیا دسته Bridging A (BVA) (زیر کلاس 010)

این ویزای موقتی است. تقریباً به عنوان بخشی از درخواست ویزای اساسی، تقریباً تمام ویزاهای بریج بطور خودکار اعمال می‌شوند. این ویزای موقت به طور کلی به شما امکان می‌دهد پس از پایان ویزای اصلی فعلی و در حالی که درخواست ویزای اصلی جدید شما در استرالیا بررسی می‌شود، در استرالیا بمانید.
• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:
شما باید ویزای اصلی داشته باشید
در استرالیا درخواست ویزا دهید
• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است:
بطور قانونی در استرالیا بمانید، تا اینکه سرانجام درخواست ویزای اساسی شما مشخص شود.
بسته به شرایط ویزایی که مربوط به BVA شماست، ممکن است به شما اجازه کار در استرالیا داده شود.
اگر BVA شما به شما اجازه کار نمی‌دهد یا محدودیت‌هایی در کار دارد، می‌توانید برای BVA دیگری که به شما امکان کار می‌دهد، اقدام کنید. برای اینکه برای یک BVA در نظر بگیرید که به شما امکان می‌دهد کار کنید، معمولاً باید نشان دهید که در تنگنای مالی هستید.

• مدت اعتبار ویزا

یکی از نتایج زیر تعیین می‌کند چه موقع BVA شما متوقف می‌شود:
درخواست ویزای اساسی شما رد شود.
که در استرالیا بمانید یا به کشورتان بازگردید. بررسی قضایی تصمیم گرفته شده است
.شما درخواست خود را برای ویزای اساسی، بررسی شایستگی یا بررسی قضایی پس بگیرید
دادگاه بررسی شایستگی به شما می‌گوید که صلاحیت رسیدگی به درخواست شما برای بررسی را ندارد
هنگامی که از نتیجه مطلع شوید، می‌توانید دقیقاً ببینید که چه مدت می‌توانید در استرالیا بمانید.

• هزینه ویزا

رایگان است
• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا
مشخص نیست

2. ویزای بریج استرالیا دسته Bridging B (BVB) (زیر کلاس 020)

Bridging B (BVB) (زیر کلاس 020)

در حالی که درخواست ویزای اساسی در حال رسیدگی است، می‌توانید در طی یک دوره مشخص سفر، استرالیا را ترک کنید و بازگردید. این ویزای موقتی است. تسهیلات سفر BVB ممکن است با سفر یک نفره یا چندگانه مجاز باشد و برای استفاده، تا یک تاریخ مشخص معتبر خواهد بود.

اگر اعتبار و زمان کافی برای تأمین سفر پیشنهادی شما باقی نماند، باید قبل از عزیمت از استرالیا تقاضا کنید و یک BVB جدید دریافت کنید

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

هنگام درخواست این ویزا در استرالیا باشید. دارنده BVA یا BVB باشید.

در استرالیا درخواست ویزای اساسی داده اید که هنگام پذیرش آن باید در استرالیا باشید.

در حالی که درخواست ویزای اساسی شما در بررسی می شود یا در حالی که منتظر نتیجه رسیدگی قضایی هستید ، باید دلیل قابل توجهی برای علت ترک و بازگشت به استرالیا داشته باشید.

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است :
بطور قانونی در استرالیا بمانید تا اینکه نهایتاً درخواست ویزای اساسی شما مشخص شود. در حالی که درخواست شما برای ویزای اساسی در حال بررسی است ، طی مدت زمان مشخص کشور را ترک کنید و به استرالیا برگردید

اگر ویزای اساسی شما یا ویزایی را که درخواست کردید به شما امکان می دهد کار کنید ممکن است مجاز به کار باشید. نامه کمک هزینه شما مربوط به شرایطی که برای BVB شما اعمال می شود به شما می گوید.
اگر ویزای مورد علاقه شما و ویزایی که برای آن درخواست کرده اید محدودیت کار داشته باشد ، نمی توانید با BVB کار کنید.

• مدت اعتبار ویزا

این ویز موقت است. شرایط ابطال این ویزا مانند ویزای Bridging A (BVA) (زیر کلاس 010) است.
• هزینه ویزا
• AUD155 است
• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا
مشخص نیست

3. ویزای بریج استرالیا دسته ی Bridging C (BVC) (زیر کلاس 030)

این ویزای موقت به طور کلی به شما امکان می دهد پس از متوقف شدن ویزای اساسی فعلی و در حالی که درخواست ویزای اصلی جدید شما در حال بررسی است در استرالیا بمانید .
• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:
شما نباید ویزای Bridging E (BVE) داشته باشید
وقتی درخواست خود را برای این ویزا ثبت کردید ، نباید ویزای اساسی داشته باشید.
در استرالیا برای این ویزا درخواست کنید
• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد شامل موارد زیر است :
بطور قانونی در استرالیا بمانید تا اینکه سرانجام درخواست ویزای اساسی شما مشخص شود ، یا اگرویزای شما در بررسی قضایی قرار گرفته باشد ، تا زمانی که به این ویزا رسیدگی شود
این ویزای اولیه که هنگام درخواست ویزای اصلی خود به شما اعطا می شود، به شما اجازه کار نمی دهد ، مگر اینکه ویزای اساسی که برای آن درخواست کرده اید یکی از ویزاهای زیر است:

ویزای استعدادهای تجاری (زیر کلاس 132)
ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (موقت) (زیر کلاس 188)
ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (دائمی) (زیر کلاس 888)
ویزای طرح نامزد کارفرما (زیرمجموعه 186)
ویزا طرح مهاجرت حمایت مالی منطقه ای (طبقه 187)
ویزای (طبقه 189)
ویزای (طبقه 190)
ویزای ماهر – منطقه ای (موقتی) (زیر مجموعه 489)
اگر BVC شما به شما اجازه کار نمی دهد یا محدودیت هایی در کار دارد ، می توانید برای BVC دیگری که به شما امکان کار می دهد ، اقدام کنید. برای اینکه در نظر گرفته شود برای یک BVC که به شما امکان می دهد کار کنید ، معمولاً باید ثابت کنید که دچار مشکلات مالی هستید.
• مدت اعتبار ویزا
این ویز موقت است. شرایط ابطال این ویزا مانند ویزای ویزای Bridging A (BVA) (زیر کلاس 010) است.
• هزینه ویزا
• رایگان است
• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا
مشخص نیست

4. ویزای بریج استرالیا دسته ی Bridging E (BVE) (زیر کلاس 050)

BVE (زیر کلاس 050)

در حالی که موضوع مهاجرت خود را نهایی می کنید می توانید به طور قانونی در استرالیا بمانید یا ترتیب خروج از استرالیا را انجام دهید.

دو نوع BVE وجود دارد:

1) ویزای بریج (عمومی) (زیرمجموعه 050) – به طور کلی اگر در حال حاضر غیرقانونی هستید ،
2) ویزای بریج (متقاضیان ویزا حفاظت) (زیرمجموعه 051) – در شرایط محدودی مورد استفاده قرار می گیرد تا برخی از شهروندان واجد شرایط (مطابق آیین نامه مشخص شده) بطور قانونی در استرالیا بمانند، در حالی که درخواست ویزای حمایت از آنها نهایی میشود
✓ ویزای Bridging E (BVE) (زیر کلاس 050)

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

هنگام درخواست این ویزا باید یک شهروند غیرقانونی ، دارنده BVE (زیرمجموعه 050) یا دارنده ویزای Bridging D (BVD) (فرعی 041) باشید و یکی از موارد زیر شامل حال شما شود :
برای ترك استرالیا برنامه ریزی می کنید.
برای درخواست ویزای اصلی اقدام کنید
شما باید به دنبال شایستگی یا بررسی قضایی در مورد تصمیم ویزا یا تصمیم شهروندی باشید
• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد
اقامت قانونی در استرالیا در حالی که موضوع مهاجرت خود را نهایی می کنید یا ترتیبی می دهید که استرالیا را ترک کنید
نامه کمک هزینه شما به شما می گوید که آیا اجازه کار دارید. اگر وقتی مجاز نیستید کار کنید ، می توانند BVE شما را لغو و شما را بازداشت کنند.

اگر به شما اجازه کار ندهند ، شرایطی وجود دارد که ممکن است بتوانید برای یک BVE جدید که به شما امکان کار می دهد ، اقدام کنید. به عنوان مثال ، اگر نتوانید هزینه های زندگی خود را بپردازید و ممکن است دچار مشکلات اقتصادی شوید.

• مدت اعتبار ویزا

این ویز موقت است. شرایط ابطال این ویزا مانند ویزای ویزای Bridging A (BVA) (زیر کلاس 010) است.

• هزینه ویزارایگان است

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا مشخص نیست

✓ ویزای Bridging E (BVE) (زیر کلاس 051)
این ویزا به شما امکان می دهد در هنگام بررسی درخواست ویزای حفاظت شما در استرالیا بمانید
برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:
برای ویزای محافظت اقدام کرده اید
در بازداشت مهاجرت باشید
شما باید سایر الزامات خاص مربوط به سن ، سلامتی را برآورده کنید

• امکاناتی که این ویزا به شما میدهد

ممکن است در صورت عدم پذیرش اجازه مهاجرت، واجد شرایط درخواست این ویزا باشید و در مدت 45 روز از ورود به استرالیا به عنوان اتباع موارد زیر برای شما اعمال شود
شما در بازداشت مهاجرت هستید
شما درخواست ویزای محافظت کرده اید و این در نهایت مشخص نشده است.
• مدت اعتبار ویزا
این ویز موقت است.

• هزینه ویزارایگان است

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا مشخص نیست

جمع بندی

ویزای بریج استرالیا یکی از انواع ویزاهای موقت استرالیا و مخصوص آندسته از مهاجران عزیزی است که در خاک استرالیا حضور داشته و به هر دلیل یا ویزای اصلی آن ها تمام شده و منتظر دریافت ویزای جدید هستند یا به صورت غیر قانونی در استرالیا هستند. در این موارد با توجه به شرایط و قوانین استرالیا شما ملزم به درخواست ویزای بریج استرالیا هستید.
سازمان مهاجرتی تدبیر ساز با سال ها تجربه در امر مهاجرت،پاسخگوی تمامی دغدغه های شما عزیزان است.

همچنین ببینید

مهمترین مطالب مهاجرت به استرالیا

مهمترین مطالب مهاجرت به استرالیا

مهمترین مطالب مهاجرت به استرالیا با توجه به اینکه زندگی در یک کشور امن و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *