ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری استرالیا

ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری استرالیا

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری، بهترین انتخاب برای صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران است.

علاوه بر گزینه‌ها و انتخاب‌های متنوعی که این کشور در خصوص مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند، به دلیل داشتن اقتصاد روبه رشد، ثبات مالی، صنعت و تکنولوژی پیشرو جهانی، پایین بودن نرخ فساد مالی و ارتباطات گسترده جهانی با کشورهای قدرتمند صنعتی یکی از بهترین و امن‌ترین کشورهای دنیا برای سرمایه‌گذاری و تجارت است.

از مهم‌ترین مزایای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری، دریافت اقامت موقت و دائم و اخذ تابعیت و شهروندی این کشور زیبا است.

ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری استرالیا برای هدف قرار دادن صاحبان مشاغل یا سرمایه‌گذاران جهت مهاجرت و مشارکت فعالانه در اقتصاد استرالیا ایجاد شده است.

با این حال، شما باید چندین مرحله ویزا را طی کنید. ابتدا باید شرایط اقامت 4 ساله را از طریق ویزای موقت سرمایه‌گذاری، برآورده کنید و امتیازات لازم را جهت دریافت تابعیت بدست آورید. زیرا گزینه مستقیم شهروندی استرالیا وجود ندارد.

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری از طریق چندین ویزای مختلف ممکن است. ما تلاش کردیم همه‌ی راه‌های موجود را طبق آخرین اطلاعات اداره مهاجرت استرالیا در سال 2020 برایتان بیان کنیم. با ما همراه باشید.

استرالیا دریچه رشد کسب و کار شما؛ چطور می‌توان با یک تصمیم حساب شده نسبت به اخذ ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری استرالیا اقدام کنیم و آینده شغلی خود را در آن‌جا بسازیم؟ آیا استرالیا برای شغل و حرفه من خوب است؟

1. ویزای دائمی استعدادهای تجاری (ویزای 132)

این ویزا به شما امکان می‌دهد تا در استرالیا تجارت جدیدی ایجاد کنید یا یک تجارت موجود را توسعه دهید.

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 1. قبل از دعوت به درخواست این ویزا باید توسط یک ایالت یا آژانس دولتی استرالیا معرفی شوید.
 2. شما باید کمتر از 55 سال سن داشته باشید ، اگرچه یک کشور یا قلمرو می تواند در صورت منافع اقتصادی استثنایی اقتصادی برای منطقه ای که در آن فعالیت خواهد کرد ، از این شرط خودداری کند.
 3. مقدار خالص دارایی حداقل 1.5 میلیون AUD که به طور قانونی کسب شده
 4. گردش مالی سالانه حداقل 3 میلیون AUD
 5. حداقل دارایی خالص 400000 AUD به عنوان سود مالکیت در یک یا چند شغل تجاری واجد شرایط
 6. منافع مالکیت تجارت شما باید شامل یکی از موارد زیر باشد:
 7. شما مالک 51٪ یا بیشتر از سهام تجارت خود باشید در حالی که گردش مالی آن کمتر از 400000 AUD در سال است
 8. شما مالک 30٪ یا بیشتر از سهام تجارت خود باشید، در حالی که گردش مالی آن بیشتر از 400000 AUD در سال است

امکاناتی که این ویزا به شما می‌دهد شامل موارد زیر است:

 1. بطور دائم در استرالیا بمانید
 2. کار و تحصیل در استرالیا
 3. ثبت نام در طرح مراقبت های پزشکی عمومی استرالیا
 4. از بستگان خاصی حمایت کنید تا به استرالیا بیایند
 5. سفر به و از استرالیا به مدت 5 سال
 6. در صورت واجد شرایط بودن برای تابعیت استرالیا اقدام کنید

• مدت اعتبار ویزا
این ویزا دائمی است

• هزینه ویزا
ویزا برای متقاضی اصلی 7،855 AUD است.

• مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا
مشخص نیست.

2. ویزای صاحبان فعالیت تجاری (ویزای 890)

این ویزا برای افرادی است که در استرالیا صاحب یک فعالیت تجاری هستند. این ویزا اجازه می دهد تا به طور نامحدود در استرالیا بمانید

• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 1. شما باید به عنوان دارنده ویزای eligible visa حداقل 1 سال از 2 سال اقامت خود را قبل از درخواست ویزای 890 ، در استرالیا بوده باشید. دوره 1 ساله لازم نیست که مداوم باشد
 2. حداقل 2 سال قبل از ارائه درخواست ، كسب و كار در استرالیا را به عهده داشته و اداره كنید
 3. شما مالک 51٪ یا بیشتر از سهام تجارت خود باشید در حالی که گردش مالی آن کمتر از 400000 AUD در سال است
 4. شما مالک 30٪ یا بیشتر از سهام تجارت خود باشید، در حالی که گردش مالی آن بیشتر از 400000 AUD در سال است
 5. در زمان درخواست و در طول 12 قبل از درخواست ، باید نشان دهید که شما یا شریک زندگی تان دارایی های خالص تجاری در مشاغل اصلی حداقل 100000 AUD داشته و این دارایی ها به طور قانونی بدست آمده است
 6. 12 ماه قبل از درخواست ویزا ، شما باید گردش مالی سالانه در تجارت اصلی خود (یا به همراه همسرتان ) ا حداقل 30000 دلار AUD را اثبات کنید

امکاناتی که این ویزا به شما می‌دهد شامل موارد زیر است:

 1. بطور دائم در استرالیا بمانید
 2. کار و تحصیل در استرالیا
 3. ثبت نام در طرح مراقبت های پزشکی عمومی استرالیا
 4. از بستگان خود حمایت کنید تا به استرالیا بیایند
 5. سفر به و از استرالیا به مدت 5 سال
 6. در صورت واجد شرایط بودن ، شهروند استرالیا شوید

مدت اعتبار ویزا

این ویزا دائمی است

هزینه ویزا

ویزا برای متقاضی اصلی 2،450 AUD است.

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست.

3. ویزای سرمایه‌گذار (ویزای 891)

این ویزا برای افرادی است که فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری در استرالیا انجام می دهند. این اجازه می دهد تا به طور نامحدود در استرالیا بمانید.

برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 1. دارنده ویزای (ویزای162) (موقتی) باشید
 2. برای مدت 4 سال سرمایه گذاری تعیین شده 1.5 میلیون AUD را انجام داده باشید
 3. 2 سال از 4 سال گذشته در استرالیا زندگی کرده اید

هزینه،اعتبار و سایر شرایط این ویزا مانند ویزای صاحبان فعالیت تجاری (ویزای 890) است

4. ویزای صاحب تجارت حامی دولت یا سرزمین (ویزای 892)

این ویزا برای افرادی است که در استرالیا صاحب فعالیت تجاری هستند. این اجازه می دهد تا به طور نامحدود در استرالیا بمانید.

برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 1. این ویزا برای دارندگان ویزای فرعی موقت 160 ، 161 ، 162 ، 163 ، 164 یا 165 است
 2. حداقل 2 ماه قبل از درخواست این ویزا حداقل 12 ماه در استرالیا زندگی کرده اید
 3. حداقل 2 سال بلافاصله قبل از درخواست ، كسب و كار در استرالیا را به عهده داشته و اداره كنید
 4. شما مالک 51٪ یا بیشتر از سهام تجارت خود باشید در حالی که گردش مالی آن کمتر از 400000 AUD در سال است
 5. شما مالک 30٪ یا بیشتر از سهام تجارت خود باشید، در حالی که گردش مالی آن بیشتر از 400000 AUD در سال است
 6. شما باید در ایالت یا قلمرو محلی که مشاغل خود را انجام می دهید ، توسط مقامات منطقه حمایت مالی شوید.
 7. برای 12 ماه بلافاصله قبل از درخواست ویزا ، شما باید گردش مالی سالانه در تجارت اصلی خود (یا مشاغل اصلی شما و همسرتان) حداقل 200000 AUD باشد
 8. دارایی های خالص تجاری در مشاغل اصلی حداقل 75000 AUD و این دارایی ها به طور قانونی بدست آمده باشد

هزینه،اعتبار و سایر شرایط این ویزا مانند ویزای صاحبان فعالیت تجاری (ویزای 890) است.

5. ویزا سرمایه گذار تحت حمایت مالی دولت یا سرزمین (ویزای 893)

این ویزای اقامت دائم برای دارندگان ویزای حامی سرمایه گذار (موقت) (زیرمجموعه 165) و کسانی که برای مدت 4 سال سرمایه گذاری تعیین شده از AUD750000، داشته‌اند.

برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 1. ویزای زیر کلاس 165(موقت) را داشته باشید
 2. متعهد شوید که فعالیت تجاری یا سرمایه گذاری خود را در استرالیا ادامه دهید
 3. در ایالت حمایت کننده خود، حداقل 2 سال از 4 سال اقامت خود را بلافاصله قبل از ارسال درخواست ویزای دائم، اقامت داشته‌اید.
 4. شما باید بلافاصله قبل از درخواست این ویزا از طرف مقامات منطقه ای در ایالتی که در آن حداقل 2 سال از 4 سال اقامت خود را زندگی کرده‌اید، حمایت مالی شوید.

هزینه،اعتبار و سایر شرایط این ویزا مانند ویزای صاحبان فعالیت تجاری (ویزای 890) است.

ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (موقت) ( طبقه 188)

برای مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تجاری و سرمایه‌گذاری، می‌توان از این ویزا که به طور موقت امکان سرمایه‌گذاری در مدت محدود را می‌دهد استفاده کرد.

ویزای نوآوری و سرمایه‌گذاری تجاری (موقت) (طبقه 188) به شما امکان می‌دهد تا در استرالیا صاحب و مدیریت یک تجارت، انجام فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در استرالیا یا انجام فعالیت کارآفرینی در استرالیا به صورت موقت باشید.

این ویزا به 7دسته تقسیم می‌شود:

 1. جریان نوآوری در تجارت
 2. جریان سرمایه‌گذار
 3. جریان سرمایه‌گذار قابل توجه
 4. جریان توسعه‌ی نوآوری تجارت
 5. جریان توسعه قابل توجه سرمایه‌گذار
 6. جریان حق بیمه سرمایه‌گذار
 7. جریان کارآفرین

پس از گذشت زمان مشخص می‌توان این ویزا را به ویزای دائم نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (زیر کلاس 888) تبدیل کرد.

ویزای نوآوری و سرمایه‌گذاری تجاری (دائمی) ( ویزای 888)

برای ادامه فعالیت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و صاحبان مشاغل در استرالیا که از طریق ویزای 188 اقدام کردند.

این ویزا به 4 دسته تقسیم می‌شود که شامل موارد زیر است:

1) ویزای نوآوری در تجارت

این ویزا به دارندگان ویزای نوآوری و سرمایه گذاری (موقت) مشروط (ویزای 188) در جریان نوآوری کسب و کار یا دارندگان ویزای زیر کلاس 444 (طبقه بندی ویژه) یا برخی دارندگان ویزای 457، اقامت دائم می‌دهد.

برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 • ویزای 188 یا در برخی موارد ویزای 457 را دارا باشید.
 • نیازهای تجاری خاص مربوط به ویزای 188 موقت را برآورده کرده باشید.
 • نامزدی فعلی را از دولت استرالیا یا سازمان دولتی ایالتی داشته باشید.

امکاناتی که این ویزا به شما می‌دهد شامل موارد زیر است:

 • فعالیت‌های تجاری خود را که تحت ویزای نوآوری و سرمایه گذاری (موقت) شروع شده است ، ادامه دهید
 • بطور دائم در استرالیا بمانید
 • کار و تحصیل در استرالیا

مدت اعتبار ویزا

این ویزا دائمی است

هزینه ویزا

ویزا برای متقاضی اصلی 2،590 AUD است.

مدت زمان مورد نیاز برای پذیرش ویزا

مشخص نیست.

2) ویزای سرمایه‌گذاری

این ویزا به شما امکان می دهد تا فعالیت‌های سرمایه گذاری خود را به طور دائم در استرالیا ادامه دهید.
• برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 • ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت)(ویزای 188) را دارا باشید
 • نیازهای معین سرمایه گذاری مربوط به ویزای موقت را برآورده کرده باشید
 • نامزدی فعلی از ایالت های استرالیا را داشته باشید

امکاناتی که این ویزا به شما می‌دهد شامل موارد زیر است:

 • فعالیت‌های سرمایه گذاری خود را که تحت ویزای نوآوری و سرمایه گذاری (موقت) شروع شده است ، ادامه دهید
 • بطور دائم در استرالیا بمانید
 • کار و تحصیل در استرالیا

هزینه،اعتبار و سایر شرایط این ویزا مانند ویزای جریان سرمایه گذار است.

3) ویزای سرمایه‌گذاری قابل توجه

این ویزا به شما امکان می دهد تا فعالیتهای سرمایه گذاری خود را به طور دائم در استرالیا ادامه دهید.

برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 • ویزای نوآوری و سرمایه‌گذاری تجاری (موقت) (ویزای 188) دارا می‌باشید.
 • در کل زمانی که ویزای 188خود را داشتید سرمایه‌گذاری خود را انجام داده‌اید.
 • نامزدی فعلی را از یک سازمان دولتی یا قلمرو دولتی داشته باشید.
 • امکانات، هزینه، اعتبار و سایر شرایط این ویزا مانند ویزای جریان سرمایه‌گذار است.

4) ویزای سرمایه‌گذاری

برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 • ویزای 188 دارا باشید
 • نیازهای سرمایه گذاری مربوط به ویزای موقت را برآورده کنید

هزینه،اعتبار و سایر شرایط این ویزا مانند ویزای جریان سرمایه گذار است.

5) ویزای کارآفرینی

این ویزا به شما امکان می‌دهد تا به طور نامحدود در استرالیا بمانید. شما می‌توانید در صورت داشتن ویزای نوآوری در کسب و کار و سرمایه‌گذاری (موقت) (زیرمجموعه 188) در جریان کارآفرین، برای این ویزا اقدام کنید.

برای درخواست این ویزا باید دارای شرایط زیر باشید:

 • ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری (موقتی) (زیرمجموعه 188) را در جریان کارآفرینان داشته باشید و حداقل 4 سال است که ویزا را داشته‌اید
 • به طور کلی سابقه موفقی از انجام فعالیتهای کارآفرینی در استرالیا در حالی که ویزای موقت را داشته‌اید، نشان داده باشید
 • نامزدی فعلی را از یک ایالت استرالیا یا سازمان دولتی سرزمین دریافت کنید.

هزینه، اعتبار و سایر شرایط این ویزا مانند ویزای جریان سرمایه‌گذار است.

جمع‌بندی

مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای تجاری و سرمایه گذاری یکی از ویزاهای پیشنهادی سازمان مهاجرتی تدبیر ساز برای سرمایه گذاران و صاحبان تجارت است. کشور استرالیا یکی از بهترین مقاصد جهان برای ایجاد یک سرمایه‌گذاری امن و پر سود است.

علاوه بر سرمایه‌گذاری و تجارت شرایط اقامت در استرالیا، یکی از بهترین و با کیفیت‌ترین کشورهای دنیا از لحاظ شاخص کیفیت زندگی و رضایت شهروندان،برای شما فراهم می‌شود.

برای انتخاب بهترین ویزای سرمایه‌گذاری و تجارت می‌توانید با مشاوران همیشه پاسخگوی ما، سؤالات خود را مطرح کنند. مطمئن باشید سازمان مهاجرتی کوچ برای تمام نگرانی‌های شما، راه حلی دارد.

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

0

امتیاز کنونی

برای ما اهمیت دارید پس ما را در خدمت‌رسانی بهتر به خود یاری کنید 🙂

تماس با دپارتمان استرالیا
User Rating: Be the first one !

همچنین ببینید

مهمترین مطالب مهاجرت به استرالیا

مهمترین مطالب مهاجرت به استرالیا

مهمترین مطالب مهاجرت به استرالیا با توجه به اینکه زندگی در یک کشور امن و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *