گرین کارت

گرین کارت آمریکا

گرین کارت آمریکا؛ کارت یا چراغ سبزی به سوی آینده‌ای روشن

آمریکا برای بسیاری از ایرانیان و شهروندان سایر کشورهای جهان، نمادی از پیشرفت و سرزمینی برای دستیابی به آرزوهاست. در عین حال تقریباً محال است که نام آمریکا را شنیده باشید اما با چیزی به نام گرین کارت به عنوان بلیت ورود به کشور آمریکا آشنایی نداشته باشید.

یکی از بحث‌های رایج و پر تکرار در مورد آمریکا و تقریباً تمام کیس‌های مهاجرتی، گرین کارت آمریکا، روش گرفتن و مزایای آن است اما فراموش نکنید که همین شیوع و رواج بیش از حد این مبحث عاملی شده تا برخی ابهامات و اشتباهات مکرر در این حوزه صورت پذیرد؛ اشتباهات و ابهاماتی که به علت تکرار مکرر و بی‌اطلاعی عامه جامعه به عنوان حقیقت در نظر گرفته می‌شوند.

این شیوع گسترده باورهای غلط در مورد گرین کارت و در یک نگاه کلی مهاجرت به آمریکا به دغدغه‌ای برای کارشناسان سازمان مهاجرتی کوچ  تبدیل شده و بر همین مبنا تصمیم بر آن شد تا در این یادداشت برخی ابهامات و باورهای غلط در مورد گرین کارت  را با طرح صحیح مبحث و پرداختن به واقعیت‌هایی که حول آن وجود دارد، از بین برده و تلاش کنیم تا در ادامه روند سابق، اطلاعاتی صحیح و موثق را در اختیار کاربران سازمان مهاجرتی کوچ  قرار دهیم.

عناوینی که در ادامه مطالعه خواهید کرد به شرح زیر است:

آمریکا برای بسیاری از ایرانیان و شهروندان سایر کشورهای جهان، نمادی از پیشرفت و سرزمینی برای دستیابی به آرزوهاست. در عین حال تقریباً محال است که نام آمریکا را شنیده باشید اما با چیزی به نام گرین کارت به عنوان بلیت ورود به کشور آمریکا آشنایی نداشته باشید. یکی از بحث‌های رایج و پر تکرار در مورد آمریکا و تقریباً تمام کیس‌های مهاجرتی، گرین کارت، روش گرفتن و مزایای آن است اما فراموش نکنید که همین شیوع و رواج بیش از حد این مبحث عاملی شده تا برخی ابهامات و اشتباهات مکرر در این حوزه صورت پذیرد.

اشتباهات و ابهاماتی که به علت تکرار مکرر و بی‌اطلاعی عامه جامعه به عنوان حقیقت در نظر گرفته می‌شوند. این شیوع گسترده باورهای غلط در مورد گرین کارت و در یک نگاه کلی مهاجرت به آمریکا به دغدغه‌ای برای کارشناسان سازمان مهاجرتی کوچ تبدیل شده و بر همین مبنا تصمیم بر آن شد تا در این یادداشت برخی ابهامات و باورهای غلط در مورد گرین کارت را با طرح صحیح مبحث و پرداختن به واقعیت‌هایی که حول آن وجود دارد، از بین برده و تلاش کنیم تا در ادامه روند سابق، اطلاعاتی صحیح و موثق را در اختیار کاربران سازمان مهاجرتی کوچ  قرار دهیم.

عناوینی که در ادامه مطالعه خواهید کرد به شرح زیر است:

• گرین کارت آمریکا؛ راهی طولانی و نیازمند همراهی کارشناسان

• چرا کارت سبز؟

• آیا دارندگان گرین کارت شهروند این کشور محسوب می‌شوند؟

• از گرین کارت تا شهروندی در این کشور

• چه کسی در مورد اعطای گرین کارت تصمیم می‌گیرد؟

• آیا گرین کارت انواع مختلفی دارد؟• گرین کارت آمریکا از نوع خانواده‌محور

 از نوع استخدام‌محور (کاری)

 دریافت شده از طریق لاتاری آمریکا

• گرین کارت اقامت طولانی

• سایر انواع گرین کارت

• گرین کارت آمریکا انقضا دارد

• نوع گرین کارت بر بدنه آن حک خواهد شد

• چگونه باید گرین کارت گرفت؟

گرین کارت آمریکا؛ راهی طولانی و نیازمند همراهی کارشناسان

گرین کارت  در مجامع قانونی و از نظر مراجع رسمی، کارت اقامت دائم نام دارد و بر مبنای این سند قانونی، مأموران یا هر مرجع قانونی دیگری در آمریکا می‌توانند از قانونی بودن حضور شما در آمریکا اطمینان حاصل کنند؛ همچنین به دارندگان گرین کارت از نظر قانونی دارندگان اقامت دائم آمریکا گفته می‌شود.

آمریکا نیز مانند بسیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته با چشم‌اندازهای بلندمدت و میان‌مدتی که دارد تلاش می‌کند تا نیرو کار، استعدادها یا هر نیروی انسانی دیگری که بدان نیاز دارد را به آمریکا دعوت کرده و با سیاست درهای بازی که دارد به این افراد در قالب برنامه‌ها و عناوین مختلف امکان اقامت در این کشور را اعطا کند.

در کنار این موضوع که گرین کارت آمریکا نوعی امکانی قانونی برای اقامت کشور آمریکا است، گام اول برای تبدیل شدن به شهروند کشور آمریکا است. حال با طرح این موضوع، این پرسش ایجاد خواهد شد که آیا داشتن گرین کارت آمریکا به معنی شهروند این کشور بودن نیست؟

چرا کارت سبز؟

برخی افراد معمولاً در مورد نام گرین کارت دچار ابهام شده و به دنبال درک علت این نامگذاری هستند. هر چند در حال حاضر رنگ این کارت سبز نیست اما از نظر تاریخی و در اوایل صدور این مدرک شناسایی رنگ آن سبز بوده است.

آیا دارندگان گرین کارت آمریکا شهروند این کشور محسوب می‌شوند؟

خیر. در بسیاری از موارد متأسفانه افراد دید روشنی از امکانات و حقوقی که گرین کارت در اختیار شما قرار می‌دهد ندارند. شما با داشتن گرین کارت آمریکا شهروند این کشور نبوده و تنها امکان اقامت دائم در این کشور را دارید. این یعنی گرین کارت آمریکا بسته به نوع آن، به شما امکان اقامت یا اشتغال در آمریکا را می‌دهد اما شما همچنان شهروند آمریکا محسوب نخواهید شد.

دارندگان گرین کارت آمریکا حق رأی در این کشور را نداشته و با محدودیت‌ههای قانونی خواستی روبرو هستند؛ مثلاً نبود امکان طرح دادخواست در مورد مهاجرت اقوام سببی یا دریافت پناهندگی برای آن‌ها. به علاوه دارندگان گرین کارت آمریکا تنها تا هنگامی که گرین کارت آن‌ها دارای اعتبار بوده و به هر علتی، مانند برخی اعمال بزهکارانه باطل نشده باشد حق سکونت و یا اشتغال در این کشور را دارند.

همچنین در صورت طولانی شدن خروج شما از کشور آمریکا، اگر تنها گرین کارت را دریافت کرده باشید ممکن است با مشکلات متعددی روبرو شوید. در صورتی که مدت غیبت شما در کشور آمریکا به بیش از 12 ماه برسد، دولت آمریکا بنا بر انصراف شما از اقامت قرار داده و گرین کارت شما باطل خواهد شد! در صورتی که با داشتن امتیاز شهروندی چنین محدودیت‌های وجود ندارد. با صرف داشتن گرین کارت آمریکا در برخی موارد ممکن است یک جرم منجر به دیپورت و اخراج شما از کشور آمریکا شود در صورتی که با شهروند آمریکا بودن سلسله مراتب قانونی و حقوق شما در این مورد کاملاً متفاوت است.

از گرین کارت آمریکا تا شهروندی در این کشور

این موضوع که داشتن گرین کارت آمریکا به معنی داشتن شهروندی این کشور نیست کاملاً صحت دارد اما داشتن گرین کارت آمریکا می‌تواند منجر به دریافت شهروندی این کشور شود. تمام دارندگان گرین کارت آمریکا می‌توانند با گذر از پروسه‌ای که دولت آمریکا از آن به عنوان فرآیند “برتری شواهد” یاد می‌کند، به شهروندی آمریکا برسند.

در پروسه برتری در واقع یک استاندارد قانونی عام در قانون این کشور است که نه‌تنها در مورد اعطای امتیاز شهروندی بلکه حتی در مورد به فرزند گرفتن یا سایر دعوی‌های مدنی کاربرد دارد. توضیح بندهای قانونی و روند قانونی این پروسه در حوصله متن نبوده در راستای اهداف آن نیست به همین علت تنها شرایط لازم برای پذیرش در این استاندارد را تشریح خواهیم کرد.

برای دستیابی به شهروندی آمریکا از طریق گرین کارت با گذر از پروسه برتری شواهد نیاز است تا حداقل پنج سال به طور متوالی در این کشور سکونت داشته و از نظر روانی و نقش‌های شهروندی در شرایط نرمالی باشید. یک شهروند نرمال بودن از نظر قانونی می‌تواند تفاسیر مختلفی را شامل شود اما اصلی‌ترین مبنای آن درگیر نبودن شما در پرونده‌ها و کیس‌های بزهکارانه است.

چه کسی در مورد اعطای گرین کارت تصمیم می‌گیرد؟

بالاترین مرجع قانونی برای تصمیم‌گیری در مورد اعطای گرین کارت ، در تمام برنامه‌های مهاجرتی و ذیل تمام عناوین سازمان خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا است. همین نهاد در شرایط مختلفی در مورد تمدید اعتبار گرین کارت یا دیپورت شما به هر علتی تصمیم‌گیری خواهد کرد.آیا گرین کارت انواع مختلفی دارد؟شش دسته گرین کارت مختلف وجود دارد که شما بسته به برنامه مهاجرتی و تصمیم نهادهای قانونی کشور آمریکا صاحب یکی از آن‌ها خواهید شد. لیست این شش نوع بدین شرح است:

از نوع خانواده‌محور

از نوع استخدام‌محور

از نوع بشردوستانه

دریافت شده از طریق لاتاری آمریکا

• گرین کارت اقامت طولانی

• سایر انواع گرین کارت آمریکا

همانطور که قابل مشاهده است، شاهد انواع مختلفی از گرین کارت هستیم؛ در ادامه به تفصیل دسته‌های نام برده شده به تفصیل در حد حد حوصله متن بررسی خواهند شد.

گرین کارت آمریکا از نوع خانواده‌محور

اقوام درجه یک شهروندان آمریکا و اقوام درجه یک دارندگان فعلی گرین کارت، می‌توانند برای دریافت گرین کارت‌های خود درخواست داده و بر پس از بررسی شرایط گرین کارت خانواده‌محور خود را دریافت کنند؛ نامزد، فرزندان، برادران و خواهران یا والدین این امکان را دارند.

دریافت گرین کارت آمریکا برای زنان بیوه و مردان بیوه‌ای که همسر آن‌ها در زمان حیات شهروند آمریکا بوده‌اند نیز یکی از امکان‌های خاصی که در این دسته فراهم شده است.گرین کارت آمریکا از نوع استخدام‌محور (کاری)دسته‌ها و گروه‌های مختلفی از برنامه‌های اخذ اقامت آمریکا منجر به دریافت این نوع گرین کارت خواهند . مبنای دریافت اقامت در این روش، اشتغال شما بوده و بسته به اشتغال و تحت شرایط مختلفی ممکن است بتوانید اجازه اقامت در این کشور را بدست آورید. برنامه‌های مهاجرتی مختلفی که منجر به دریافت این دسته از گرین کارت آمریکا خواهند شد به شرح زیر هستند:

• ویزاهای (EB-1)

• ویزاهای (EB-2)

• ویزاهای (EB-2) با برخی ملاحظات ویژه برای فیزیکدانان

• ویزاهای (EB-3)

• ویزاهای (EB-4)

• ویزاهای (EB-5) که مختص سرمایه‌گذاران هستند

گرین کارت آمریکا دریافت شده از طریق لاتاری آمریکا

در یادداشت‌های متعدد به تفصیل ابعاد مختلف این نوع گرین کارت و لاتاری آمریکا بررسی شده است اما در یک نگاه کلی می‌توان گفت که لاتاری آمریکا پروسه‌ای است که در آن هر ساله دولت آمریکا 55 هزار گرین کارت آمریکا را بین شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی کرده و بر حسب شانس به آن‌ها شانس اقامت دائم در این کشور را خواهد داد.

این لاتاری و اقدامات لازم برای اخذ این نوع گرین کارت دارای جزئیات بیشتری است که برای متوجه شدن آن‌ها می‌توانید به یادداشت دیگری که توسط کارشناسان سازمان مهاجرتی کوچ تهیه شده مراجعه فرمایید.

گرین کارت اقامت طولانی

دولت آمریکا تحت برخی تدابیر و اقدامات خاص ممکن است برای افرادی که مدت طولانی به شکل غیر قانونی در آمریکا به طور پیوسته اقامت داشته‌اند تحت شرایط خاصی ویزای قانونی اقامت دائم صادر کرده و گرین کارت اعطا کند. هرچند این اصلاً روش متداول و منطقی نیست زیرا در اغلب موارد با اقامت افرادی با حضور بیش از 40 تا 50 ساله در آمریکا صادر خواهد شد.

چون از اساس کیس معمولی نبوده و تا حد زیادی مورد توجه مخاطبان سازمان مهاجرتی کوچ  نیست، نیازی به توضیح بیشتر در این مورد نیست اما به عنوان یک دانستنی بد نیست بدانید که این برنامه خاص ریجستری نام داشته و تابع قوانین خاصی است.

سایر انواع گرین کارت

می‌توان گفت بیش از صدها نوع گرین کارت و روش برای دریافت این مدرک قانونی وجود دارد اما ما در این یادداشت تلاش کردیم تا مشهورترین و معروف‌ترین نوع‌ها را خدمت شما همراهان گرامی معرفی کنیم. هر چند باید گفت که گاهاً برخی عناوین مطرح شده مانند گرین کارت هنرمندان و گرین کارت ورزشکاران که از روش‌های خاصی اعطا خواهند شد یک نوع خاص محسوب نمی‎شوند اما در زبان عامه و به اصطلاح برای آن‌ها چنین نام‌هایی انتخاب شده است. مثلاً گرین کارت هنرمندانی یکی از انواع روش‌هایی است که شخص بر اساس توانایی‌های هنری خود امکان دریافت اقامت دائم آمریکا را دارد.

گرین کارت آمریکا انقضا دارد

یکی از نکاتی که به روشنی برای متقاضیان تشریح نخواهد شد، بحث انقضای گرین کارت آمریکا است. بسیاری افراد به صرف مطرح شدن واژه دائم در پس اقامت آمریکا و معنی صدور گرین کارت چنین برداشت می‌کنند که این یک مدرک ابدی و بدون تاریخ انقضا است اما واقعیت خلاف این موضوع است.

هر گرین کارت دارای تاریخ انقضا است و این مسئله بر روی بدنه آن درج خواهد شد. شما به عنوان دارنده گرین کارت وظیفه دارید تا پیش از فرا رسیدن سررسید تعیین شده، به مراجع قانونی مرتبط مراجعه کرده و برای تمدید گرین کارت خود اقدام کنید. در اغلی شرایط، در صورت داشتن شرایط نرمال این پروسه وقت‌گیر نبوده و کاملاً ساده و روتین است اما در برخی موارد در صورت ارتکاب به اقدامات بزهکارانه می‌تواند موجب پیچیدگی، تعویق یا حتی لغو شدن این فرآیند شود. سالانه تعداد زیادی از دارندگان گرین کارت به علل مختلفی در اصطلاح دیپورت می‌شوند!

نوع گرین کارت بر بدنه آن حک خواهد شد

در نظر داشته باشید که یکی از اطلاعات مندرج در گرین کارت در کنار مشخصات و اطلاعات فردی شما نوع ویزای شماست. به طور مثال اگر ویزای شما از نوع IR1 باشد، این کد در برابر ردیف (Category) درج شده و مبین نوع ویزای شما خواهد بود.

چگونه باید گرین کارت گرفت؟

این مهم‌ترین و اصلی‌ترین پرسشی است که در ذهن متقاضیان مهاجرت موج می‌زند. دقت داشته باشید که برای بدست آوردن اقامت دائم آمریکا روش‌ها و برنامه‌های متعددی وجود دارد. در این بین تنها کسانی پیروز شده و موفق خواهند شد تا گرین کارت  را از نزدیک لمس کنند که هم راه مناسب را انتخاب کرده و هم در راه انتخاب شده گام‌های حساب‌شده‌ای بردارند.

ما در سازمان مهاجرتی کوچ  آماده‌ایم تا با تکیه بر تجربه کافی و شناخت بالایی که در این زمینه داریم، همراه و همیار شما برای رسیدن به گرین کارت باشیم. سازمان مهاجرتی کوچ  در گام اول با شناسایی و بررسی دقیق وضعیت شما این پروسه جدی را استارت خواهد زد.

ما معتقدیم که در گام اول باید به شناخت کافی از وضعیت متقاضی گرین کارت  رسیده و سپس بر همین مبنا روش و برنامه متناسب را انتخاب کنیم. مثلاً اگر سوابق هنری داشته باشید ما به شما گرین کارت هنرمندان و اگر سوابق ورزش داشته باشید، گرین کارت ورزشکاران را پیشنهاد می‌کنیم. پس از تصمیم‌گیری در این مورد، پیشروی دقیق و حساب‌شده با کمک کارشناسان سازمان مهاجرتی کوچ  شما را به این مقصد رویایی می‌رساند.

همچنین ببینید

حل مشکلات ویزای ورود برندگان لاتاری

حل مشکلات ویزای ورود برندگان لاتاری

حل مشکلات ویزای ورود برندگان لاتاری: راهکار حذف محدودیت‌ها جهت اخذ گرین کارت آمریکا برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *