اسکیل ورکر فدرال کانادا

هر آنچه که باید راجع به برنامه مهاجرتی اسکیل ورکر فدرال کانادا بدانید اینجاست

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی ماهر فدرال کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی ماهر فدرال کانادا

برنامه اسکیل ورکر فدرال (Federal Skilled Worker Program)، که به عنوان طبقه کارگر ماهر فدرال نیز شناخته می‌شود، پرچمدار برنامه‌های مهاجرت کانادا برای کارگران است و به این کشور امکان می‌دهد، هر سال بر اساس توانایی خود در زمینه استقرار نیروی کار کانادا از ده‌ها هزار مهاجر تازه وارد، استقبال …

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر فدرال کانادا

مهاجرت به کانادا از طریق اسکیل ورکر فدرال کانادا

برنامه اسکیل ورکر فدرال (Federal Skilled Worker Program)، که به عنوان طبقه کارگر ماهر فدرال نیز شناخته می‌شود، پرچمدار برنامه‌های مهاجرت کانادا برای کارگران است و به این کشور امکان می دهد، هر سال بر اساس توانایی خود در زمینه استقرار نیروی کار کانادا از ده ها هزار مهاجر تازه …

بیشتر بخوانید »