سرمایه‌گذاری استان کبک

پلان‌های سرمایه‌گذاری در استان کبک کانادا و جزئیات آن‌ها

کارآفرینی در استان کبک کانادا

کارآفرینی در استان کبک کانادا

دو برنامه کارآفرینی نسبتا” جدید در استان کبک تدوین و معرفی شده‌اند: الف- کارآفرینی در استان کبک کانادا بصورت مستقل ب- برنامه کارآفرینی کبک با داشتن حمایت از مراکز داخلی استان کبک جهت هردو این برنامه ها مهلت زمانی برای ارسال درخواست متقاضی در هر سال تعریف می شود. علاوه …

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه‌گذاری در استان کبک

مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه‌گذاری در استان کبک

اقامت دائم کانادا از طریق سرمایه گذاری استان کبک یکی از روش های بی دردسر برای کسب اقامت دائم کانادا، سرمایه گذاری در استان کبک کانادا می باشد. این برنامه عملا بر مبنای سرمایه گذاری غیرفعال می باشد. بدین معنا که، برخلاف برنامه های کارآفرینی کانادا، متقاضی الزامی بر راه …

بیشتر بخوانید »