مناطق کم جمعیت

زندگی در مناطق کم جمعیت کانادا چگونه است؟ برای مهاجرت به مناطق کم جمعیت کانادا چکار کنیم؟

برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت کانادا در منطقه سادبری

سادبری

منطقه سادبری در استان انتاریو اولین انتخابات خود را برگزار نمود منطقه Sudbury یکی از سه منطقه مشارکت کننده در استان انتاریو در برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت کانادا می‌باشد. اولین انتخابات این منطقه در 23 آوریل 2020 انجام و 6 دعوتنامه با حداقل امتیاز قبولی 280 صادر شد. جمعیت …

بیشتر بخوانید »

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت

برنامه مهاجرتی مناطق کم جمعیت کانادا: جهت کمک به اقتصاد و رونق اشتغال در مناطق کم جمعیت بعضی استان‌های کانادا تدوین و در حال معرفی تدریجی می‌باشد. افراد واجد شرایط در این برنامه موفق به دریافت اقامت دائم کانادا خواهند شد. فلسفه وجودی این برنامه از اینجا شروع شد که …

بیشتر بخوانید »