پرستاران خانگی

کانادا برای برخی کدهای شغلی یک پلان ویژه تعریف کرده است که برنامه پرستاران خانگی نام دارد. این گروه حاوی مطالب مربوط به این پلان است.

مهاجرت پرستاران خانگی به کانادا

مهاجرت پرستاران خانگی به کانادا

(Home Child Care Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) برنامه پرستاران خانگی کانادا و برنامه مراقبت از کودک کانادا ( یا برنامه پرستار خانگی کودک کانادا) مخصوص متقاضیان اقامت دائم کانادا می باشد. این برنامه های آزمایشی 5 ساله هستند که اجازه می دهد مراقبان واجد شرایط و اعضای …

بیشتر بخوانید »