منیتوبا

برنامه‌های مهاجرتی استان منیتوبا

کارآفرینی در استان منیتوبا کانادا

کارآفرینی در استان منیتوبا کانادا

برنامه‌های مهاجرتی استان منیتوبا در حوزه کارآفرینی کانادا به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند: الف- برنامه کارآفرینی استان منیتوبا : جهت راه اندازی و یا خرید یک کسب و کار در استان منیتوبا ب- برنامه سرمایه گذاری کشاورزی استان منیتوبا: جهت راه اندازی و مدیریت یک مزرعه در مناطق روستایی استان منیتوبا هر دو برنامه …

بیشتر بخوانید »

برنامه‌های مهاجرتی استان منیتوبا

برنامه‌های مهاجرتی استان منیتوبا

استان منیتوبا برنامه‌های مهاجرتی متعددی دارد. تعدادی از این برنامه‌ها ویژه کسانی است که در استان مربوطه فارغ التحصیل شده و/یا سابقه کار دارند. تعدادی از این برنامه‌ها نیز ویژه متقاضیان نیروی کار در استان مربوطه، بدون سابقه قبلی، و نیز برنامه‌های ویژه کارآفرینی می‌باشد. برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا (MPNP) …

بیشتر بخوانید »