نیوفاندلند و لابرادور

برنامه‌های مهاجرتی استان نیوفاندلند و لابرادور

برنامه مهاجرتی جدید استان نیوفاندلند کانادا

نیوفاندلند و لابرادور

این برنامه مهاجرتی جدید، جهت متقاضیان اقامت دائم کانادا از طریق استان نیوفاندلند و لابرادور می‌باشد. متقاضیان بایستی در یکی از مشاغل زیر، سابقه کار قابل قبول ارائه نمایند. شایان ذکر است که این برنامه نیازی به جاب آفر نداشته و سابقه کار خارج از کانادا نیز قابل قبول است. …

بیشتر بخوانید »

کارآفرینی در استان نیوفاندلند و لابرادور کانادا

کارآفرینی در استان نیوفاندلند و لابرادور کانادا

دوبرنامه  کارآفرینی در استان نیوفاندلند و لابرادور کانادا  معرفی شده است: برنامه کارآفرینی جهت کارآفرینان خارجی برنامه کارآفرینی جهت فارغ التحصیلان استان برنامه کارآفرینی جهت کارآفرینان خارجی: در برنامه  کارآفرینی در استان نیوفاندلند و لابرادور کانادا متقاضیان می توانند یک کسب و کار موجود را خریداری نموده و یا یک …

بیشتر بخوانید »