نوا اسکوشیا

برنامه‌های مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

کارآفرینی در استان نوا اسکوشیا کانادا

کارآفرینی در استان نوا اسکوشیا کانادا

برنامه کارآفرینی استان نوا اسکوشیا کانادا ویژه کسانی است که سابقه مدیریت ارشد در یک کسب و کار را دارا هستند. در این برنامه مهاجرتی، متقاضی باید متعهد شود که نسبت به راه اندازی یک کسب و کار جدید و یا خرید یک کسب و کار موجود در استان مربوطه و نیز …

بیشتر بخوانید »

برنامه‌های مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

برنامه‌های مهاجرتی استان نوا اسکوشیا

برنامه‌های مهاجرتی ویژه پزشکان در استان نوا اسکوشیا: یکی از برنامه‌های مهاجرتی استان نوا اسکوشیا مهاجرت پزشکان می‌باشد دو برنامه در این گروه معرفی شده است: یکی متصل به سیستم اکسپرس انتری فدرال کانادا و دیگری مستقل از آن. هر دو برنامه نیازمند جاب آفر از مراکز NSHA یا IWK …

بیشتر بخوانید »