ساسکاچوان

برنامه‌های مهاجرتی استان ساسکاچوان

کارآفرینی در استان ساسکاچوان کانادا

کارآفرینی در استان ساسکاچوان کانادا

جهت مهاجرت به کانادا می‌توانید در برنامه کارآفرینی استان ساسکچوان شرکت کنید. در این برنامه بایستی در استان ساسکچوان ساکن شده و یک کسب و کار جدید را در استان راه اندازی و مدیریت نموده و یا کسب و کاری موجود را خریداری نموده و در آن مدیریت فعال داشته …

بیشتر بخوانید »

برنامه مهاجرتی کشاورزان برای مهاجرت به استان ساسکچوان

برنامه مهاجرتی کشاورزان

مهاجرت به استان ساسکچوان: یکی از برنامه مهاجرتی ویژه متقاضیانی است که می‌خواهند مالکیت و مدیریت یک مزرعه کشاورزی یا دامداری را با تولید محصولات پایه مرتبط داشته باشند. ساسکوچوان شرایط مورد نیاز برنامه کشاورزی سسکچوان : الف- اثبات ارزش اموال و دارایی متقاضی و همسر، حداقل 500 هزار دلار …

بیشتر بخوانید »