گرین کارت آمریکا

مطالب خواندنی در مورد گرین کارت آمریکا و نحوه گرفتن آن

گرین کارت آمریکا

گرین کارت

گرین کارت آمریکا؛ کارت یا چراغ سبزی به سوی آینده‌ای روشن آمریکا برای بسیاری از ایرانیان و شهروندان سایر کشورهای جهان، نمادی از پیشرفت و سرزمینی برای دستیابی به آرزوهاست. در عین حال تقریباً محال است که نام آمریکا را شنیده باشید اما با چیزی به نام گرین کارت به …

بیشتر بخوانید »